Fakülte/Meslek Yüksekokulu
/Yüksekokul /Enstitü
ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Diğer TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ
Ana Bilim Dalı
 
Dersin Adı Kodu Yarıyılı Teorik Uygulama Kredisi AKTS
DOĞAL LİFLER TM103 1 3 0 3 4
Ön Koşul Dersleri
(Tavsiye)
-
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Fatma GOKTEPE               
Dersi Verenler
 
Prof. Dr. Fatma GOKTEPE   
Dersin Amacı Doğal tekstil liflerine dair temel bilgileri vererek, öğrencilere bu liflerin daha sonraki tekstil proseslerinde işlenmeleri ve günlük hayatta kullanımları bakımından önemli olan fiziksel ve kimyasal özelliklerini kavratmaktır.
Dersin Öğrenme Çıktıları
 
1) 1) Doğal ve yapay elyaf tanımlarının kavranması.    
2) Elyaf özelliklerini belirten temel terimlerin kavranması (elyaf inceliği, elyaf uzunluğu, elyaf mukavemeti, mikroskop altında görünümler, rutubet alma, elastik özellikler, özgül ağırlık, asit ve bazla   
3) Liflerde polimer yapının oluşumu, elyaf iç yapısı ve özelliklerinin kavranması   
4) Bitkisel liflerin ( pamuk, keten, jüt, kenevir, rami, sisal gibi), hayvansal liflerin (yün, kaşmir, alpaka, tiftik, kaşgora, angora, deve tüyü, vikunya, ipek, örümcek ağı gibi) ve mineral orijinli lif   
5) Görsel, yakma testi ve kimyasal analizler ile doğal liflerin tanınmasının ve birbirinden ayırt edilmesinin sağlanması   
Dersin İçeriği Tekstil liflerinin tanımı ve sınıflandırılması; Dünya lif üretim ve tüketimleri; Bitkisel lifler ( tohum, gövde, yaprak ve meyve lifleri); Hayvansal lifler ( deri ve salgı lifleri); Madensel liflerin oluşumları. Doğal liflerin üretim teknikleri, kimyasal ve fiziksel yapıları, fiziksel ve kimyasal özellikleri; satışa hazırlanmaları, standardizasyonu ve kullanım alanları.
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Sayfaları
 
 
Tekstil liflerinin sınıflandırılması, doğal liflerin görsel olarak yakından incelenmesi   [1] Sayfa 1-10   
Elyaf özelliklerini belirten temel terimler ve açıklamaları  [1] Sayfa 10-22   
Doğal liflerin polimer yapısı hakkında bilgiler: Polimer tanımı, polimer yapının oluşumu, liflerde amorf/kristalin yapı, fibriler/saçaklı misel yapı.  [1] Sayfa 22-28;    
Pamuk elyafı kısa tarihçesi, dünyada ve Türkiye’de pamuk elyafı üretimi, tohumdan hasata pamuk eldesinin aşamaları, çırçırlama işlemi, saw-gin ve roller-gin çırçırlama temel prensipleri, avantaj ve dezavantajları  [1] Sayfa 28-54   
Pamuk liflerinin fiziksel ve kimyasal özellikleri, pamuk elyafının derecelendirilmesi  [1] Sayfa 54-71; [2] Sayfa 35-72; [4] Sayfa 26-49; [5] Sayfa 31-36    
Keten liflerinin üretimi, işlenmesi, fiziksel ve kimyasal özellikleri  [1] Sayfa 72-80; [2] Sayfa 3-12; [4] Sayfa 227-236.   
Kenevir ve jüt liflerinin üretimi, işlenmesi, fiziksel ve kimyasal özellikleri  [1] Sayfa 80-90; [2] Sayfa 13-22   
Rami, sisal, kapok, abaka, ısırgan otu liflerinin üretimi, işlenmesi, fiziksel ve kimyasal özellikleri  [1] Sayfa 91-96; [2] Sayfa 22-34   
Dönem içi sınavı (Akademik Takvime göre yazılacak)     
10  Yün liflerinin kısa tarihçesi, dünyada ve Türkiye’de yün elyafı üretimi, yün liflerinin elde edilmesi ve işlenmesi aşamaları  [1] Sayfa 97-113    
11  Yün liflerinin fiziksel ve kimyasal özellikleri  1] Sayfa 113-118; [2] Sayfa 79-130   
12  Lüks liflerin tanımı. Tiftik, angora, kaşmir, alpaka ve vikunya liflerinin elde edilişi, fiziksel ve kimyasal özellikleri. Seminer sunumları.  1] Sayfa 119-124, [6] Sayfa 1-11 ; [7] Sayfa 69-113   
13  İpek filamentinin kısa tarihçesi, oluşumu ve tekstil hammaddesi halinde eldesi aşamaları. Seminer sunumları.  [1] Sayfa 124-133; [2] Sayfa 144-157   
14  İpek liflerinin fiziksel ve kimyasal özellikleri. Doğal liflere ait etiketler ve kullanım talimatları. Doğal liflerin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin karşılaştırmalı analizi   [4] Sayfa 133-142 ; [2] Sayfa 158-165; [3] Sayfa 10-26   
Kaynaklar / Ders Notu [1] F. Göktepe, Doğal Lifler Ders Notları, Süleyman Demirel Üniversitesi, 2007, Isparta.
Kaynaklar / Diğer Kaynaklar [2] J. G. Cook, Handbook of Textile Fibres: Natural Fibres, Merrow Publishing Co. Ltd. 1993, UK. [3] M. A. Taylor, Technology of Textile Properties, Farbes Publication, 1994, UK. [4] G. Yazıcıoğlu, Pamuk ve Diğer Bitkisel Lifler, Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Basım Ünitesi, 1999, İzmir. [5] İ. Başer, Elyaf Bilgisi, Marmara ÜniversitesiYayın No:524, 1992, İstanbul. [6] P. Watkins, A.Buxton, Luxury Fibres, Business International Limited, 1992, USA. [7] R. Frank, Silk, Mohair, Cashmere and Other Luxury Fibres, CRC Press, Woodhead Publishing Ltd., 2001, USA. [8] H.Dayıoğlu,H.Karakaş, Elyaf Bilgisi, Teknik Fuar Yayıncılık, 2007, İstanbul.
Materyal Paylaşımı /Dökümanlar
Materyal Paylaşımı / Ödevler
Materyal Paylaşımı / Sınavlar Dönem Başlarında WEB Üzerinde Duyurulacaktır
Değerlendirme Sistemi
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI PAYI
Ara Sınav  70   
Ödev  10   
Seminer ve Sunum  20   
TOPLAM   100
Yarıyıl İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı   40
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı   60 
TOPLAM   100
 
Ders Kategorisi Temel Mesleki Dersler
Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi
No Program Yeterlilikleri Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
Temel Bilimlerde sağlam bilgiye sahip olmak ve karşılaştığı mesleki problemlerin çözümünde bunları kullanabilmek 
Temel mühendislik kavramlarına hakim olmak, analitik düşünme ve problem çözme yeteneğine sahip olmak. 
Bilişim teknolojilerini yetkin bir şekilde kullanabilmek. 
Tekstil hammaddelerini ve malzemelerini tanıyabilmek ve özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak. 
Tekstil üretim süreçlerini ve parametrelerini kavramak ve amaca uygun bir şekilde tasarlayıp, gerçekleştirebilmek 
İşletme yönetimi ve organizasyonu alanında temel bilgilere sahip olmak ve günümüzün mühendislik uygulamalarını tanımak ve yararlanabilme becerisini göstermek. 
Deney ve proje tasarlama, gerçekleştirme ve sonuçlarını çözümleyip değerlendirebilme ve yorumlama becerisini kazanmak. 
Küresel ölçekte çalışabilecek yabancı dil bilgisi, iletişim becerisi ve vizyona sahip olmak. 
Genel ahlak ve mesleki etik değerlerini benimsemiş olmak.  
   
AKTS(ECTS) / İŞ YÜKÜ TABLOSU
   
Etkinlikler Sayısı Süresi Toplam İş Yükü
Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir: Toplam ders saati)  16  48  
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, Pekiştirme)  10  20  
Ödevler  10  
Sunum / Seminer Hazırlama  24  24  
Ara Sınavlar  10  10  
Yarıyıl Sınavı  10  10  
Toplam İş Yükü     122  
Toplam İş Yükü / 30     4,07  
Dersin AKTS (ECTS) Kredisi     4