Fakülte/Meslek Yüksekokulu
/Yüksekokul /Enstitü
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
Bölüm / Program / Diğer BÜRO YÖNETİMİ ve SEKRETERLİK
Ana Bilim Dalı
 
Dersin Adı Kodu Yarıyılı Teorik Uygulama Kredisi AKTS
Kriz ve Stres Yönetimi BYG 406 4 1 1 1,5 3
Ön Koşul Dersleri
(Tavsiye)
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Dr. Süreyya Bakkal               
Dersi Verenler
 
Öğr. Gör. Dr. Süreyya Bakkal   
Dersin Amacı Dersi alan öğrencilere, örgütlerde kriz ve stres ortamında nasıl davranması gerektiği ve stresle nasıl başa çıkabileceğinin bilgisinin verilmesi amaçlanmıştır.
Dersin Öğrenme Çıktıları
 
1) Kriz ve krizin nedenleri hakkında bilgi sahibi olma   
2) Krizde alınabilecek önlemleri belirleyebilme   
3) Stres kavramını ve iş yaşamındaki önemini açıklayabilme   
4) Stresle başa çıkabilmenin yolları hakkında bilgi sahibi olma ve kendi yaşamında uygulayabilme   
Dersin İçeriği İş yaşamında karşılaşılan kriz ve stres kavramları ile kriz ve stresle baş edebilme yöntemleri
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Sayfaları
 
 
Krizin Tanımı Ve Türleri,Kapsamı Ve Kriz Faktörleri     
Krizin Özellikleri Ve Analizi     
Örgütsel Krizin Kaynakları,     
Kriz Süreci Ve Sonuçları     
Kriz Ve Plan Dışı Değişimin Yönetimi     
Kriz Dönemini Yönetimi Ve Aşamaları     
Kriz Dönemlerinde İnsan Kaynakları Yönetimi     
Kriz Sonrasının Yönetimi     
Ara sınav     
10  Kriz Dönemlerinde iletişim     
11  Kriz Ortamında Stres Yönetimi     
12  Stres Faktörleri     
13  Çalışma ve yönetim yaşamında stres     
14  Stresin Birey Üzerindeki Etkisi     
15  Stresle Başa çıkma     
16  Bireysel yaşamda stresi önleme ve giderme yöntemleri     
Kaynaklar / Ders Notu Öğretim elemanı ders notu
Kaynaklar / Diğer Kaynaklar ÖRNEK, Ali Şahin ve AYDIN Şule “Kriz ve Stres Yönetimi”, Detay Yayıncılık, 2006 TUTAR, Hasan “ Kriz ve Stres Yönetimi “, Seçkin Yayıncılık, 2007
Materyal Paylaşımı /Dökümanlar
Materyal Paylaşımı / Ödevler
Materyal Paylaşımı / Sınavlar
Değerlendirme Sistemi
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI PAYI
Ara Sınav  80   
Seminer ve Sunum  20   
TOPLAM   100
Yarıyıl İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı  
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı   100 
TOPLAM   100
 
Ders Kategorisi Beşeri, İletişim ve Yönetim Beceri Dersleri
Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi
No Program Yeterlilikleri Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
Kamu kesimi ve özel kesimin gereksinim duyduğu profesyonel sekreterlik hizmetlerinin yürütülmesini sağlayacak bilgi birikimi sağlamak  
Bağlı bulunduğu yöneticinin gereksinim duyduğu her türlü iletişim kanallarının organize edilmesini sağlamak ve bu noktada bilişim teknolojisi araçlarını etkin bir şekilde kullanabilme 
Elektronik ortamda kendisinden talep edilen her türlü rapor, grafik, sunu, hesap tablolama işlemlerine ilişkin temel becerilerin kazandırılması 
Büro ortamında kullanılan büro malzemelerini tanıma, kullanma ve satın alma bilgisine sahip olma 
Bir kurumun iletişim süreci içerisinde toplantı organizasyonlarının yürütülmesi ve koordinasyonunda yetkinlik kazandırma, yönetsel anlamda gereksinim duyulabilecek her türlü malzeme gereksinmelerini tedarik etme konusunda beceriler kazandırma 
Temel bilgisayar kullanımı ve sekreterya hizmetlerinin gerektirdiği teknolojiyi etkin kullanabilme  
Bilgisayar ortamında klavye ile on parmak seri yazı yazabilme alışkanlığı kazandırabilme, uygulamada her türlü iş yazışmaları ve örnekleri üzerinde kullanım becerisini geliştirme 
Mesleği yürütecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 
Yenilikleri izleyebilme ve değişen koşullara adapte olabilme  
10  Kurumu temsil etme ve diğer çalışanları örnek olabilme adına resmi ortamlarda protokol bilgisini kazanma ve mesleki etiğin gerektirdiği sorumluluklar konusunda bilinçlenme 
   
AKTS(ECTS) / İŞ YÜKÜ TABLOSU
   
Etkinlikler Sayısı Süresi Toplam İş Yükü
Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir: Toplam ders saati)  16  32  
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, Pekiştirme)  16  32  
Sunum / Seminer Hazırlama  5  
Ara Sınavlar  10  10  
Yarıyıl Sınavı  20  20  
Toplam İş Yükü     99  
Toplam İş Yükü / 30     3,30  
Dersin AKTS (ECTS) Kredisi     3