Fakülte/Meslek Yüksekokulu
/Yüksekokul /Enstitü
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Diğer İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (Lisansüstü)
Ana Bilim Dalı GEOTEKNİK
 
Dersin Adı Kodu Yarıyılı Teorik Uygulama-Lab Kredisi AKTS
Yeraltı Suyu Hidrolojisi 525 2 3 0-0 3 8
Ön Koşul Dersleri
(Tavsiye)
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Dili Türkçe
Dersi Verenler
Yrd. Doç. Dr. İ.Feda Aral   
Dersin Amacı Yer altı sularının jeolojik, hidrodinamik, fiziksel, kimyasal yöntemlerle incelenmesi amaçlanmıştır.
Dersin Öğrenme Çıktıları
 
1) Mühendislik açısından yeraltı sularının bilimsel ilkeler çerçevesinde bilanço hesabı dahilinde etik kullanımını öğrenmek   
Dersin İçeriği Yeraltı suyunun oluşumu ve hareketi. Kuyu hidroliği, kuyuların donanımı. Yeraltı suyu modelleme tekniği. Yeraltı suyu kimyası. Yeraltı suyu hidrolojisinde sayısal yöntemler.Yeraltı suyu seviye değişimi ve haritalar,
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Sayfaları
 
 
Tanım, tarihçe  Ders notlarında ilgili kısım   
Yeraltı sularının dönüşüm dolaşımı  Ders notlarında ilgili kısım   
Yeraltı sularının kökeni  Ders notlarında ilgili kısım   
Yeraltı sularının bulunuşu ve hareketi  Ders notlarında ilgili kısım   
Kayaç ve zeminlerin hidrojeolojik özellikleri  Ders notlarında ilgili kısım   
Akifer ve türleri  Ders notlarında ilgili kısım   
Hidrolik sistemin düşey ve yataydaki değişimi  Ders notlarında ilgili kısım   
Yeraltı su seviye değişimleri  Ders notlarında ilgili kısım   
Ara Sınav     
10  Yeraltı ve yerüstü su suyu ilişkisi  Ders notlarında ilgili kısım   
11  Yeraltı su tablası ve basınç yüzeyi haritaları  Ders notlarında ilgili kısım   
12  Debi ölçme yöntemleri  Ders notlarında ilgili kısım   
13  Yeraltı suyu kimyası  Ders notlarında ilgili kısım   
14  Kuyu hidroliği  Ders notlarında ilgili kısım   
Kaynaklar / Ders Notu Yrd.Doç.Dr. İ.Feda ARAL, Ders Notları (basılmamış)
Kaynaklar / Diğer Kaynaklar  Todd, D.K., 1980, Groundwater Hydrology, Universiry of California, ISBN. 0-471-08641-x, 434 p., John Wiley&Sons. Inc.  Erguvanlı, K., ve Yüzer, E., 1973, Yer altı Suları Jeolojisi, İTÜ Yayınları, Sayı: 967, 330 s., İstanbul.
Materyal Paylaşımı /Dökümanlar
Materyal Paylaşımı / Ödevler
Materyal Paylaşımı / Sınavlar
Değerlendirme Sistemi
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI PAYI
Ara Sınav  30   
Seminer ve Sunum  20   
TOPLAM   50
Yarıyıl İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı   50
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı   50 
TOPLAM   100
 
Ders Kategorisi Uzmanlık / Alan Dersleri
Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi
No Program Yeterlilikleri Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
YÜKSEK LİSANS: Etkin iletişim kurma ve öğrenme yeti ve becerisi, 
YÜKSEK LİSANS: Etik (ahlakî) ve uzman mesleki sorumluluk bilinci, 
YÜKSEK LİSANS: Yaşam boyu öğrenmenin ve uzman bilgi edinmenin gerekliliği bilinci ve öğrenme ve uzman bilgi edinmeyi gerçekleştirebilme becerisi, 
YÜKSEK LİSANS: Çağın sorunları ve uzmanlık alanı ile ilgili olası çözüm yolları hakkında bilgi, 
YÜKSEK LİSANS: Gözlem ve uzman deney tasarlama, yapma ve bunların sonuçlarını değerlendirme, çözümleme ve yorumlama becerisi, 
YÜKSEK LİSANS: Uzmanlık alanında mühendislik problemlerini tanımlama, ifade etme ve çözme becerisi, 
YÜKSEK LİSANS: Matematik, fizik, kimya, biyoloji ve genelde temel ve uzman mühendislik bilgilerini uygulama yeti ve becerisi,  
YÜKSEK LİSANS: Mühendislik çözümlemelerinin, evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini anlamak için gerekli genişlikte uzmanlık eğitimi, 
YÜKSEK LİSANS: Uzman mühendislik uygulamaları için gerekli olan yöntemleri ve çağdaş araçları kullanma becerisi. 
10  YÜKSEK LİSANS: Kullanıcı gereksinimlerini karşılayacak biçimde, uzmanlık gerektiren bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarlama becerisi, 
11  YÜKSEK LİSANS: Disiplinler arası uzman takımlarda çalışabilme becerisi,  
   
AKTS(ECTS) / İŞ YÜKÜ TABLOSU
   
Etkinlikler Sayısı Süresi Toplam İş Yükü
Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir: Toplam ders saati)  14  42  
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, Pekiştirme)  14  84  
Ödevler  18  
Sunum / Seminer Hazırlama  10  10  
Ara Sınavlar  5  
Laboratuar  20  
Arazi Çalışması  20  
Yarıyıl Sınavı  5  
Uygulama  36  
Toplam İş Yükü     240  
Toplam İş Yükü / 30     8,00  
Dersin AKTS (ECTS) Kredisi     8